Novinky

V Novom Meste n/V máme hotovo!

V septembri sme dokončili realizáciu bytového domu H v Novom Meste nad Váhom. Presnejšie, jeho hrubej stavby a ležatej kanalizácie. Celá výstavba nám trvala cca 4 mesiace (not bad, not terrible).

V Novom Meste n/V sme začali makať koncom apríla. Za menej ako 1 mesiac sme zhotovili základovú dosku a potom, v cca 20 až 25-dňových intervaloch, nasledovali prízemie a 3 nadzemné podlažia. Stihli sme to v dobrej cene, najlepšej kvalite a v stanovenom čase (ideálna kombinácia, však?).

Na začiatku bola holá pláň, apríl 2023, Foto (c) SLOVSTAV GROUP

A na konci bytový dom „H“, september 2023, Foto (c) SLOVSTAV GROUP 

Ďakujeme investorom za možnosť byť súčasťou projektu Rezidencia Kamenná a podieľať sa na jej tvorení stavbárskym remeslom. Vďaka patrí aj všetkým subdodávateľom za kus dobrej roboty. Kompletnú galériu z výstavby „H-čka“ nájdete tu.