Bytový dom H

Stavba: Bytový dom H
Druh stavby: Pozemná stavba
Štádium dokončenia: Hrubá stavba
Projekt: Rezidencia Kamenná
Miesto realizácie: Nové Mesto nad Váhom
Rok realizácie: 04 – 09/2023
Investor: Rezidencia Kamenná, s.r.o.