Konateľ

Timotej PADUŠŇÁK

+421 918 206 736
timotej.padusnak@slovstavgroup.sk

Manažér, stavebný inžinier

Ing. Ľubomír OLBERT

+421 918 180 696
lubomir.olbert@slovstavgroup.sk

Office manažérka

Martina KÁČERIK

+421 907 864 866
slovstavgroup@gmail.com

Nižný koniec 26/25, 029 56 Zákamenné
Registrácia: OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 74405/L

SLOVSTAV GROUP, s. r. o.

IČO: 52 611 957, DIČ: 212 108 5571, IČ DPH: SK212 108 5571

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.,
IBAN: SK30 0900 0000 0051 6999 9262

KDE NÁS NÁJDETE

NAPÍŠTE NÁM