SLOVSTAV GROUP, s. r. o.

office@slovstavgroup.sk
+421 918 206 736

Nižný koniec 26/25, 029 56 Zákamenné

IČO: 52 611 957, DIČ: 212 108 5571, IČ DPH: SK212 108 5571

Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.,
IBAN: SK30 0900 0000 0051 6999 9262

Registrácia: OR OS Žilina, odd. Sro, vložka č. 74405/L

KDE NÁS NÁJDETE

NAPÍŠTE NÁM