Beethovenova alej

Stavba: Vodovod a splašková kanalizácia
Druh stavby: Inžinierske stavby
Projekt: Beethovenova alej
Miesto realizácie: Banka
Rok realizácie: 2020 – 2021
Investor: Beethoven´s alley, s. r. o.