Bytový dom F, Rezidencia Kamenná II, Nové Mesto n. Váhom

Stavba: Bytový dom F
Druh stavby: Pozemná stavba
Štádium dokončenia: Hrubá stavba
Projekt: Rezidencia Kamenná
Miesto realizácie: Nové Mesto nad Váhom
Rok realizácie: 2021 – 2022
Investor: Rezidencia Kamenná, s. r. o.