Bytové domy 01, 02, 03, 04

Stavba: Bytové domy 01, 02, 03, 04
Druh stavby: Pozemná stavba
Realizácia: Vnútorné priečky
Projekt: Cukrovar
Miesto realizácie: Trnava
Rok realizácie: 2022 – 2023
Investor: United Industries