Bytové domy 01, 02, 03, 04

Stavba: Bytové domy 01, 02, 03, 04
Druh stavby: Pozemná stavba
Realizácia: Vnútorné priečky, SDK konštrukcie, obkladačské práce
Projekt: Cukrovar
Miesto realizácie: Trnava
Rok realizácie: od 11/2022 – súčasnosť
Investor: United Industries