Novinky

Makáme aj na aleji

Okrem výstavby bytového domu G v Novom Meste nad Váhom  a prácach na kanalizácii v Drahovciach, makáme opäť aj na Beethovenovej aleji.  Aktuálne pri obci Banka osádzame cestné obrubníky. Tie budú lemovať okraj príjazdovej komunikácie, ktorá je už z veľkej časti hotová. Chýba nám dokončiť posledný, pármetrový úsek, ktorý vedie k hlavnej ceste.