Novinky

Zelené a luxusné domy na aleji

Veríme, že čo nevidieť začneme kopať základy prvých rodinných domov na Beethovenovej aleji. Zatiaľ ich obdivujeme len prostredníctvom publikovaných vizuálov. Pokochajte sa spolu s nami tou nádherou!

Viac vizuálov nájdte na www.beethovenovaalej.sk .