Novinky

Začali sme obkladať

Na projekte Cukrovar makáme už 10. mesiac. Začali sme murovaním priečok, pokračovali realizáciou sadrokartónových konštrukcií a kapotáži, a aktuálne obkladáme exteriérové pavlače. Zotrvať na jednom projekte viac ako 2 – 3 mesiace a môcť si vyskúšať rôznorodé práce, je komfort a privilégium. Sme za to veľmi vďační!

Foto (c) SLOVSTAV GROUP, 2023