Novinky

Prvá etapa projektu hotová

Beethovenova alej má už hotový vodovod i splaškovú kanalizáciu.

Beethovenova alej je projekt, ktorému sa venujeme už pár mesiacov. V závere roka sme dokončili časť 1. etapy – splaškovú kanalizáciu a vodovod. Podarilo sa nám to za 4 mesiace, to vďaka našim šikovným zamestnancom, spolupracovníkom a partnerom.

Pozrite si krátke video, ktoré na „Beethovenke“ natočil Dominik z DoT.production.