Splašková kanalizácia, Drahovce

Stavba: Obecná splašková kanalizácia (časť)
Druh stavby: Inžinierske stavby
Miesto realizácie: Drahovce
Rok realizácie: 2022
Investor: Obec Drahovce