Spevnené plochy a komunikácie, Beethovenova alej, Banka

Stavba: Spevnené plochy a komunikácie
Druh stavby: Inžinierske stavby
Projekt: Beethovenova alej
Miesto realizácie: Banka
Rok realizácie: 2021
Investor: Beethoven´salley, s. r. o.