Rodinný dom

Stavba: Rodinný dom
Druh stavby: Pozemná stavba
Štádium dokončenia: Hrubá stavba
Projekt:
Miesto realizácie: Piešťany
Rok realizácie: 03 – 07/2023
Investor: súkromný investor