Bytový dom G

Stavba: Bytový dom G
Druh stavby: Pozemná stavba
Štádium dokončenia: Hrubá stavba
Projekt: Rezidencia Kamenná II
Miesto realizácie: Nové Mesto nad Váhom
Rok realizácie: 07/2022 – 11/2022
Investor: Rezidencia Kamenná, s.r.o.