Bytové domy 201, 202 a 203, Záhradné Vily I, Trenčín

Stavba: Bytové domy 201-1, 202-1, 203-1
Druh stavby: Pozemná stavba
Štádium dokončenia: Hrubá stavba
Projekt: Záhradné Vily
Miesto realizácie: Trenčín
Rok realizácie: 2021 – 2022
Investor: RV3, s.r.o.