Bytové domy 05 a 06

Stavba: Bytové domy 05 a 06
Druh stavby: Pozemná stavba
Realizácia: Vnútorné deliace konštrukcie
Projekt: Obytná zóna Cukrovar – 2. etapa
Miesto realizácie: Trnava
Rok realizácie: 2024
Investor: United Industries