Novinky

Murovačky na E-čku

Počasie nám trochu skomplikovalo a oddialilo novoročný nástup do práce, ale už v plnej zostave makáme. Na bytovom dome E pokračujeme murovačkami interiérových priečok a zároveň obvodových múrov na poslednom poschodí. Pozrite sa, ako nám ide práca od ruky!