Novinky

Ďakujeme ti rok 2022 za to, čo si nám dal!

Aký bol rok 2022 pre SLOVSTAV GROUP?

Práce sme mali po celý rok dostatok. Za to vďačíme všetkým investorom, ktorí nás zapojili do výstavby svojich projektov. Podarilo sa nám postaviť dva bytové domy v Novom Meste nad Váhom, tri bytové domy v Trenčíne, dokončili sme práce na spevnených plochách a cestách v Banke, rozbehli murovačky v Trnave.

No nie vždy išlo všetko ako po masle. Vysoké ceny stavebných materiálov a ich všeobecný nedostatok na trhu nás brzdili v rozlete a komplikovali nám proces výstavby.  Napokon sa nám podarilo dotiahnúť všetko do úspešného konca. Ďakujeme za to najmä našim chlapom, ktorí makali ako fretky a všetkým subdodávateľom, ktorí si svoju prácu robili kvalitne a poctivo.

Rok 2022 bol svojský. Obohatil nás o cenné skúsenosti, v mnohom nás poučil… Veríme, že aj vďaka tomu zvládneme všetky výzvy roku 2023 o čosi ľahšie.

Prajeme Vám pokojné vianočné sviatky.