Novinky

Čaká nás pokládka CBGM

Na Beethovenovej aleji momentálne dokončujeme posledný, pármetrový úsek vjazdu, ktorý vedie k hlavnej ceste. Za posledný týždeň sa nám podarilo osadiť väčšinu cestných obrubníkov. Teraz sa sústredíme na úpravu podložia, pretože v piatok, ak nám to počasie dovolí, budeme realizovať pokládku CBGM.

Foto (c) SLOVSTAV GROUP, 2022