Novinky

Budujeme vodojem

Na Beethovenovej aleji budujeme vodojem, ktorý je osadený v 7 metrovom výkope, jeho konštrukcia je železobetónová a zmestí sa doň cca 500 m3 vody.

Vodojem bude zabezpečovať plynulý prístup rezidentov Beethovenovej aleje k vode.

Práce na vodojeme (c) SLOVSTAV GROUP 2021
Práce na vodojeme (c) SLOVSTAV GROUP 2021